מלון העונות נתניה - מדיניות פרטיות

תנאי הזמנות וביטולים –מלון העונות נתניה


 
1. התנאים

מדיניות הזמנות וביטולים שבכתובת- https://www.seasons.co.il  , ובבמידה שאינך מסכים עם תנאים אלה הנך מתבקש לא להזמין.
תנאי החברה כפופים לתנאים שלהלן"תנאי הזמנות") ולתקנון האתר שבכתובת https://www.seasons.co.il/.   ומדיניות הביטולים שבכתובת https://www.seasons.co.il/.   במידה שאינך מסכים עם תנאים אלה הנך מתבקש לא להזמין.
 
תנאי ההזמנות עשויים להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש, אך השנוי לא יחול על הזמנה שכבר בוצעה בטרם כניסה לתוקף של השינוי. במקרה של שינויים מהותיים, החברה תודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה באתר. פרסים, פרסומים ומבצעים כפופים לתנאי המבצע או הפרסום הרלוונטיים, כפי שהם מופיעים בדפי השירות.
תנאי ההזמנות מנוסחים בלשון זכר, אך פונים לגברים ונשים כאחד.

2. הזמנת חבילות נופש
פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך הבטחת ההזמנה בלבד. חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע אך ורק עם ההגעה למלון.במיקרה של אי הגעה או ביטול המלון רשאי לחייב את הכרטיס על פי המדיניות.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.
  

3. תנאים והגבלות
1. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ ומיועדים לישראלים . למזמינים בעלי אזרחות זרה תתאפשר הזמנת חבילות נופש דרך האתר בדולרים על-פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על-פי שער הדולר המלונאי ביום התשלום.
2. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי ומחירי הלינות.מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנת לינה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.
3. אורח אשר מעוניין לשלם באמצאות כרטיס האשראי במלון מחויב בהצגת תעודה מזהה ובהבאת הכרטיס.
 
4. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון החל מהשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף. קבלת חדרים בשבת וחגים שעה וחצי לאחר מוצאי השבת / חג.
5. תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים לשש עשרה.
6. הזמנת אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
7. לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
8. החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
9. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת ולמשתמש לרבות,לאחר שבוצעה ההזמנה, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה. גם במידה והחברה תדרוש ממנו תוספת מחיר לאחר ביצוע ההזמנה.
10. אין כפל מבצעים.

11.כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב,ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
12.באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
13.על מנת לקשר ו/או להציג את האתר www.seasons.co.ilבאתרים אחרים,יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב.
14.החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהיה מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

15.כל סכסוך ו/או מחלוקת בהקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר,תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר נתניה בלבד.
16. ט.ל.ח.
17. התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון לשבץ למכירה את החדר הספציפי המופיע בתמונה.