מלון העונות נתניה - תקנון האתר


כללי
1. אתר האינטרנט www.seasons.co.il
הינו אתר האינטרנט הרשמי של מלון העונות(להלן "המלון").
2. הזמנת לינה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו 09-8601555 או באמצעות אתר זה.
3. כל המזמין לינה דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או המלון ו/או החברה / ו –או מי מטעמה.
4. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה.
5. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
6. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
7. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
8. הזמנת לינה "במלון העונות" - כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.
9. הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים ויחויבו במידה של ביטול הזמנה על פי תנאי ביטול הזמנה. לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או לחברה.
10. פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך הבטחת ההזמנה בלבד. חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע אך ורק עם ההגעה למלון או במידה של אי הגעה או ביטול ההזמנה על פי מדיניות הביטולים.
11. מערכת המיזוג במלון הינה מערכת מרכזית שפעולתה מכוונת מראש על ידי הנהלת המלון בתיאום לעונות השנה.
12. המלון נמצא בקירבת הים מעל סלעים וצמחים שמהם עלולים להתעופף מעופפים שונים למרפסות.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה. על הרוכש להראות תעודה מזהה ומספר הזמנה בעת ההגעה למלון.
 
 
 
תנאים והגבלות
1. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ ומיועדים לישראלים . למזמינים בעלי אזרחות זרה תתאפשר הזמנת חבילות נופש דרך האתר בדולרים על-פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על-פי שער הדולר המלונאי ביום התשלום.
2. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי ומחירי הלינות.מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנת לינה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.
3. אורח אשר מעוניין לשלם באמצאות כרטיס האשראי במלון מחויב בהצגת תעודה מזהה ובהבאת הכרטיס.
 
4. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון החל מהשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף. קבלת חדרים בשבת וחגים שעה וחצי לאחר מוצאי השבת / חג.
5. תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים לשש עשרה.
6. הזמנת אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
7. לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
8. החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
9. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת ולמשתמש לרבות,לאחר שבוצעה ההזמנה, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה. גם במידה והחברה תדרוש ממנו תוספת מחיר לאחר ביצוע ההזמנה.
10. אין כפל מבצעים.

11.כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב,ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
 
 
 
12.באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
13.על מנת לקשר ו/או להציג את האתר www.seasons.co.il באתרים אחרים,יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב.
14.החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהיה מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

15.כל סכסוך ו/או מחלוקת בהקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר,תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר נתניה בלבד.
16. ט.ל.ח.
17. התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון לשבץ למכירה את החדר הספציפי המופיע בתמונה.

 
תנאי ביטול הזמנה
דמי ביטול בעונה רגילה:
אורח שיבטל הזמנת נופש לפחות 48 שעות לפני ההגעה, לא יחויב בתשלום. אורח שיבטל לינה פחות מ 48 שעות לפני ההגעה יחויב בגין לילה אחד לכל חדר שהוזמן, על בסיס הפנסיון שהוזמן.
דמי ביטול בחגים עבריים ולועזיים וכן במהלך חודש אוגוסט:
לקוח שיבטל את הזמנתו ( או יבצע שינוי במועד האירוח)עד 14 יום  לפני מועד ההגעה למלון לא יחוייב בדמי ביטול.
אורח שיבטל הזמנת נופש פחות מ- 14 ימים לפני ההגעה, יחויב במלוא עלות ההזמנה .